Liên hệ:

Tầng 3 – 47A đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. HCM

Điện thoại: 0912828203

Email: phat@ctptextiles.vn

Giờ làm việc:

Thứ hai – Thứ bảy

08:00 – 12:00

13:00 – 17:00